Učte se s námi!

Přehled platných předpisů

25.07.2008 18:33

Pravidla silničního provozu

-  Zákon č. 361/2000 Sb., zákon o provozu na pozemních komunikacích

-  Vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava řízení provozu na pozemních komunikacích +  přílohy (značky)

 

Technické předpisy

-  Zákon č. 56/2001 Sb., o technických podmínkách

 

Související předpisy

-  Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla

-  Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

-  Vyhláška č. 277/2007 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel

 

Vyhledávání

Kontakt

Bc. Hana Spurná Nerudova 449 378 62 Kunžak

IČ: 762 90 158
DIČ: CZ5851151570
+420 602 239 885